Fanatisk Films Encyklopedi

 

 

 

Nedanstående uppgifter är inte en produkt av strikt vetenskaplig information, utan snarare information baserat på den kunskap redaktionen tillskansat sig genom årens lopp. Den kan ibland vara färgad av subjektiva bedömningar som strider med gängse uppfattningar men belyser alltid vår uppfattning om själva sakfrågan. För även när det gäller något så objektivt och torrt som definitioner måste man vara medveten om att uppgifterna tolkats av upphovsmannen. Så nu vet Ni det…

All text © Tommy Söderberg - Fanatisk Film

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

#

A

Alan Smithee – En kollektiv pseudonym som användes av Directors Guild of America mellan 1968 och 2000 när filmens regissör ansåg sig ha blivit berövad sina konstnärliga rättigheter och inte ville använda sig av sitt eget namn.

Auteur – Franskt ord som egentligen betyder författare. I filmsammanhang är det främst ett sätt att särskilja de regissörer som kan sägas ha ett större konstnärligt inflytande över sina filmer än andra. De har en säregen stil som gör att deras verk känns igen i större utsträckning och bestämmer kreativt över filmens prägel eller budskap. Även producenter kan räknas som auteurer i vissa sammanhang men det är mindre vanligt.

B

B-Film – Det här är ett lite klurigt uttryck! Ursprungligen var det en film som följde med som andra film till ”A-filmen” och som kunde hyras av biograferna till betydligt förmånligare priser än ”A-filmerna”. Det var filmer som var billigare att producera och där ligger egentligen den rätta definitionen – en lågbudgetfilm! I folkmun används dock nästan uteslutande begreppet som ett mått på något dåligt, vilket är helt fel. En film med lägre budget behöver inte alls vara synonymt med något av lägre kvalitet!

Bikerfilm – Filmer, vars handling centreras kring motorcykelåkning. Värderingar av frihetskänslor men även viss anarkism är vanliga. Se även Outlaw Biker Film.

Blaxsploitaion – Genrens namn består av de engelska orden ”Black” och ”Exploitation” och är ungefär vad det låter som, filmer med svarta skådespelare som exploaterar den stereotypiska bilden av just afroamerikaner. En värld av kriminalitet och våldsamheter är vanlig även om termen egentligen kan appliceras på vilken subgenre som helst så länge grundkriteriet uppfylls.

C

Cat III – Egentligen en förkortning för Category III och en gradering i det kinesiska (Hong Kong) klassificeringssystemet. Det har dock kommit att förknippas starkt med en typ av asiatisk film som blandar explicit våld med sexuellt material, dock inte jämställt med pornografi eller erotik på det sexuella planet där sleaze känns som en mer adekvat ekvivalent.

Censur – Att inte lämna det upp till den enskilde individen att avgöra vad man tål eller inte tål att se brukar vara en av de saker som retar upp härdade våldsfilmälskare mest. Ordet har helt enkelt en klang som får den lugnaste persons känslor att börja svalla ordentligt. Vad många inte tänker på är att det finns en positiv och beskyddande sida av censur också. Grundlagsskyddet om yttrandefrihet gäller inte i alla lägen och skulle det inte finnas någon granskning skulle egentligen vad som helst kunna visas. Det är fullständigt naturligt att ta avstånd från viss visualisering och 99.9 % av alla människor ställer upp på en granskning utan att tänka på att de faktiskt stöttar denna form av inspektion.

Collectors Edition - Se Special Edition

D

Deluxe Edition - Se Special Edition

Directors Cut – Det här är ett begrepp som det onekligen gått inflation i sedan marknaden började överösas med olika versioner av filmer, i synnerhet klassiska sådana. Egentligen den version av filmen som existerar mellan den första klippningen och den som slutligen distribueras. Missuppfattningar om att det skulle röra sig om den mest kompletta versionen av en film är vanliga men termen ska verkligen tolkas boktavligt och är helt enkelt den version av filmen där editeringen övervakats av regissören. Någon kvalitativ värdering finns inte i begreppet.

Djungelfilm – Filmer som utspelar sig i en djungel. Ofta har infödingsstammar en betydande del av handlingen liksom vilda djur och djungelns naturliga faror. Huvudpersonerna letar vanligen efter någon form av skatt, alternativt flyr för sina liv. Det sistnämnda kombineras med fördel med någon form av straffkolonial verksamhet. Vissa djurskräckfilmer utspelar sig i djungelmiljö och utgör då en del av den naturliga faran. Nära släkt med kannibalfilmen.

Djurskräckfilm – Specifik typ av skräckfilm där olika djur sätts i centrum för handlingen. Det kan röra sig om, dels rovdjur som människan instinktivt fruktar såsom hajar, giftiga ormar eller krokodiler. Dels mindre insekter som genom sitt överlägsna antal skulle kunna erövra världsherravälde om de så skulle önska. Det är inte ovanligt med överdimensionerade djur när det gäller båda varianterna av filmerna. Hajar av olika slag, ormar, krokodiler och alligatorer, samt spindlar tillhör de vanligaste djuren i de här sammanhangen.

Dogma – Typ av film, med ursprung i Danmark, som utgår från det såkallade Dogma 95 manifestet som innebär att en rad regler (dogmer) sätts upp som måste följas. Bland annat får inga ljudpåläggningar göras eller externa ljuskällor tillföras. Filmen ska utspelas ”här och nu” och måste vara i färg och filmad med handhållen kamera. Lars Von Trier och Thomas Vinterberg anses vara den drivande kraften bakom manifestet.

Domedagsfilm - se Undergångsfilm

Dussinfilm – Typ av film som inte har några egentliga produktionsvärden, varken på gott eller ont. Inget utöver det vanliga, en film i mängden.

E

Epos – I filmsammanhang syftar man på storslagna och längre filmer som ofta utspelar sig i en klassisk tidsepok. Det kan vara bibliska eller mytologiskt baserade berättelser och innehåller ofta en betydande mängd statister i de mest storslagna scenerna. Närbesläktat men den italienska genren peplum.

Erotik – Mindre explicit är pornografi. Oftast insinueras erotiska situationer mer än visas in i minsta detalj. Ofta i romantiserade mijlöer.

Extremfilm – Film av ett slag som tar ut svängarna lite extra. Ofta handlar det om att visuellt framställa ytterst motbjudande situationer såsom tortyr eller sexuellt explicita scener. I regel är det frågan om mycket verklighetstrogna och realistiska gore-effekter men kan också framställas genom att insinuera för tittaren vad som händer. I dessa fall får åskådaren själv dra sina egna slutsatser av vad som händer framför kameran. En av genrens konsekvenser är att gränserna hela tiden flyttas, både när det gäller åskådarens toleransnivå och filmskaparnas uppfinningsrikedom. Någon måste alltid göra den mest kontroversiella scenen!

F

Fantasy – Oftast utspelar sig dessa filmer i ett universum fullt med magiska varelser. Gärna med mäktiga hjältar och en ganska svart och vit kamp mellan det goda och det onda. Inte sällan handlar det om drakar eller ondskefulla kungar och drottningar som till varje pris vill uppnå världsherravälde. Genren kan både vara ganska lättsam och barnvänlig eller mörk och vuxen i sin framtoning. Traditionellt finns också en etablerad hierarki av varelser som ofta används; Dvärgar, Älvor, Enhörningar och Goblins etc. Det är också möjligt att mera fritt skapa ett universum som passar historien man berättar och blandas mycket ofta med äventyrsgenren.

Film-noir – Typiskt en sorts svart och cynisk kriminalfilm. En del anhängare menar att svagt ljussatta scener, gärna med ett svart-vitt foto är typiskt för genren. Vanligt är en skildring av detektivarbete eller motsvarande berättat med hjälp av tillbakablickar. Berättarröst är också en mycket vanlig del av de här filmerna.

G

Giallo – Stereotypen är onekligen en italiensk thriller från sjuttiotalets början. Handlingen centrerar sig typsikt kring våldsamma, men stilistiskt (för åskådaren) utförda mord. Någon, oftast ingen polis, tar sig sedan ansvaret för att lösa mysteriet av personliga skäl. Ofta ligger någon traumatisk barndomsupplevelse till grund för hela händelseförloppet och mördaren använder företrädesvis svart skinnhandskar. På ett mer objektivt plan är det en form av filmatiserade kioskdeckare. Ordets ursprung kommer ifrån att dessa böcker ursprungligen var gula (Giallo är italienska för gul). Stilmässigt kan man återfinna stilen även i moderna filmer men hårdhudade anhängare och fans av genren brukar med bestämdhet hävda att enbart filmer med rätt geografisk region och tidsperiod kan räknas som riktigt äkta i sammanhanget.

Gore – Subgenre till horror och kusin med splatter. Till skillnad från splattern har den dock ett mindre komisk uttryckssätt och är inte lika överdriven i sin framställning. Realistiska effekter är mycket vanligt och äckelfaktor är högre här än i motsvarande splatterproduktioner.

H

Hjälte-epos - Se Epos

Horror – Populärt kallat skräckfilm eller rysare. Genrens ambition är typiskt att försöka skrämma sin publik på olika sätt. Detta kan ske genom traditionella överraskningseffekter som åskådaren då inte är riktigt beredd på vidd överraskningstillfället, eller genom att handlingen är så gruvlig att en skrämseleffekt uppstår av denna anledning. Horror är helt enkelt ett samlingsnamn för hela spektret av skrämmande filmer oavsett om det gäller krypande stämning eller mer rättframma blodbad.

I

J

K

Kalkonfilm – Bennämning på film som genom sin uselhet blir underhållande och komisk. Lägg märkte till att underhållningsvärdet är högt och att enbart en värdelös film inte kvalificerar sig som kalkonfilm.

Kannibalfilm – Två sorters kannibalfilmer finns. Den ena, som de allra flesta hävdar är den ”äkta” varianten, handlar om infödingsstammar där den vita människan, genom sin blotta närvaro, orsakar en kulturkrock. Man kan ofta ställa sig frågan om det är vi eller dem som är civiliserade och hämndmotiv efter den vite mannens inträngande är vanligt förekommande. Det är också mera regel än undantag att djur dödas på riktigt, antingen av människorna i filmen eller av andra djur. Dessa sekvenser har vållat stor uppståndelse och massiva proteststormar under åren. Denna typ av kannibalfilm är mycket nära släkt med den mindre kontroversiella djungelfilmen. Den andra sortens kannibalfilm utspelar sig i ett modernt samhälle och framställer kannibalism på ett närmast erotiskt sätt. Ytterligare skildringar, där människor äter människokött enbart för att överleva, brukar inte räknas till genren.

Katastroffilm – Filmer som fokuserar på, antingen globala katastrofer där naturen en gång för alla sätter ned foten och säger nu är det stopp. Det kan handla om världsomspännande översvämningar eller gigantiska vulkanutbrott eller jordbävningar som i princip innebär jordens undergång, meteoriter och liknande himlakroppar som har en förestående kollisionskurs med jorden är inte heller ovanligt. Det kan också handla om katastrofer i mindre skala, byggnader som brinner med människor fast i huset eller dammar som briserar och hotar att ödelägga både mindre och större städer. I dessa fall ligger det oftast någon profithungrigt byggföretag i bakgrunden som medveten fuskbyggt, men som i situations hetta antingen förnekar all inblandning eller försöker att skyla över att det faktiskt är något fel överhuvudtaget.

Komedi – Man skulle kunna tro att genrens ambition är att få åskådaren att skratta, men riktigt så enkelt är det inte. Det är nog snarare så att man vill få tittaren att må bra och att bli underhållen av komiska situationer som inte med nödvändighet designats att framkalla gapskratt. Mer lågmäld humor finns till exempel i de romantiska komedierna. Bokstavlig och fysisk humor hör slapstickgenren till.

Krigsfilm – Egentligen finns det två typer av film inom denna genre. Dels den där man nästan kan känna soldaternas blodsmak i munnen och där krigets fasor nästan är så påtagliga att upplevelsen blir rejält skräckfylld. Många fans av genren menar att detta är den enda sanna genren men det finns också en mer klämkäck variation på temat som nästan kan liknas vid ett grabbäventyr, där machosnacket går varmt och där en mentalitet av ”en för alla och alla för en” är påtaglig. Coola repliker och ”häftigare” stridsscener hör denna del av genren till.

L

Limited Edition – En begränsad utgåva i någon form. Ofta, men inte alltid, är det angivet hur många exemplar som finns utgivna av den specifika produkten. Mer sällan är utgåvan också numrerad där varje exemplar således till delas ett unikt löpnummer. I samlarkretsar är det typiskt de lägsta, men också ibland de högsta, numren som anses mest värdefulla.

M

Mise-en-scène – Ursprungligen ett franskt uttryck som beskriver det som finns framför kameran. Rekvisita, ljussättning, skuggor, miljö etc. Allt som finns inom ramen för det som publiken ser i bild helt enkelt.

Morbid humor – En slags variant av svart komedi där temat kretsar kring död.

N

Nazisploitaion – Exploatering av nazismen. Utspelar sig ofta i koncentrationslägersliknande miljöer där det är mycket vanligt med experiment på fångarna, åtminstone de kvinnliga som får utstå både det ena sexuella experimentet efter det andra. Nazisterna perversioner är oftast grova men decimeras i slutändan till undergivna böjelser såsom att bli urinerad på. Vanligt är att nazistiska officerare i slutändan förälskar sig i sina judiska älskarinnor. Det är heller inte ovanligt att filmerna, även om det fortfarande utspelar sig i fånglägren, fokuserar på bordellverksamhet för tyska officerare. Både insinuerade och mer explicita sexuella situationer förekommer.

Numrerad upplaga – Se Limited Edition

Nunerotica – se Nunsploitation

Nunsploitation – Principiellt finns det huvudsakligen två typer av nunsploitation. Antingen handlar det om sexuella perversioner där nunnorna inte dras sig för att både införliva sina fantasier och ta varje tillfälle i akt att tillfredställa sina sexuella behov. Lesbiska relationer, onaniorgier eller heterosexuell aktivitet, med eller utan tillhörande S&M är mycket vanligt. Den andra typen som genren också exploaterar är av mera religiös natur. För även om nunnorna kanske ändå framställs som sexiga är det deras sataniska riter som är filmens huvudsakliga mål. Båda varianterna har dock en gemensam nämnare, att framställa kyrkans, eller klostrets, skenhelighet.

O

Ocensurerad – Betyder att en film gått igenom en statlig censurkontroll utan att ha blivit nedklippt. Hur mycket filmen klippts av filmskaparna redan innan den lämnas in för granskning förtäljer inte historien.

On-the-Road film – Närbesläktad med Bikerfilm. Vanligen ett äventyr om yngre tjejer som liftar och finner en farligare värld än vad de hade räknat med. Ett slags uppvaknande och steg mot vuxenvärlden är metaforiskt vanligt. Kan också syfta på en mer vuxen flykt från det vardagliga livet och drömmen om verklig frihet. Oftast inte lika anarkistiskt utpräglad om varken Bikerfilmen eller Outlaw Biker filmen.

Outlaw Biker film – Gängrivalitet och kriminalitet tillhör vanligen den har mer utpräglade varianten av Biker Film och man drar ofta anarkismen till sin spets. Motorcykelgängen är fruktade och drar sig inte för att kidnappa oskyldiga offer för att förnedra dem för sitt eget nöjes skull.

P

Parodi – Komisk film som driver med en mer seriös förlaga.

Peplum – Ett begrepp som egentligen bara innefattar filmer producerade i Italien om man ska vara noga och är en sorts fantasy/äventyr. Till genrens förutsättningar hör historier som baseras på gammal grekisk eller romersk mytologi, bibliska eller formegyptisk historier. Gladiatorer och liknande är vanligt förekommande och ingredienserna svärd och sandaler är synonymt med genren. Den mer allmänna termen epos är närbeläktad.

Pornografi – Populärt kallat porr och karaktäriseras av ambitionen att hetsa åskådaren sexuellt.

Postapokalyps – Dessa filmer utspelar sig efter att en stor katastrof drabbat världen. Typiskt är någon form av kärnvapenkatastrof med endast några få överlevande och tillhörande ödemark. Flera rivaliserande grupperingar brukar finnas och det är inte ovanligt att dessa ligger i strid med varandra om samma livsnödvändiga proviant såsom mat och drivmedel. I dessa strider brukar också kvinnor vara ett hett byte.

Q

R

Rated – Motsatsen till begreppet unrated och behöver absolut inte betyda att filmen i fråga har blivit censurerad eller klippt, bara att den har blivit klassificerad i ett vedertaget system.

Romantisk komedi – Typiska ingredienser är en kärlekshistoria med omöjliga premisser som i slutändan fungerar ändå, hinder som till en början verkar orimliga att besegra men som i kärlekens tecken rämnar i alla fall. Det är mycket vanligt att ”de får varandra” i slutet ävenom vägen dit kantas av (lättsamma) problematiseringar.

S

Sexploitation – Närbesläktat med sleaze men med en mer komisk inriktning. Avancerat sexuella situationer är oftast frånvarande och är på det hela taget ”tamare” än sin mer radikala motsvarighet.

Skräck – se Horror

Skräckkomedi – Typ av skräckfilm med starka influenser av komedi. Ofta tar detta sig uttryck i överdrivna situationer och/eller medvetet utnyttjande av klichéer. Är, till skillnad från splatterfilmen, inte begränsad till överdrivet användande av våldsamheter och makeup.

Skräpfilm – Filmer utan större produktionsvärden och som i alla avseenden borde vara hur dåliga som helst, men som trots alls har en viss charm, mycket på grund av sin låga ambitionsnivå.

Slapstick – Typ av komedi som i första hand går ut på mycket visuell humor, folks som ramlar och slår dig eller som råkar ut för liknande episoder. Någon som halkar på ett bananskal kan betraktas som en kliché i sammanhanget.

Slasher – Subgenre till horror som förknippas med innovativa mordsekvenser, maskbeklädda mördare och vassa vapen såsom knivar och yxor. Jämförbar med giallon men oftast utan underliggande barndomstrauman, istället sker våldet utan några egentliga orsaker, mer än att mördaren är galen eller på hämndhumör mot alla som råkar befinnas sig på en viss plats. Slashern är typiskt ett amerikanskt fenomen även om europeiska exempel finns. Till guldåldern räknas åttiotalet. Se även specialavdelning för slashers!

Sleaze – Subgenre till skräck hur otroligt det än kan låta för längre från skräckfilm kommer man knappast. Istället handlar det om filmer som inte drar sig för nakna kvinnokroppar. Tjejerna är oftast snygga och inte blyga av sig och mer tuttar än nödvändigt är oftast synonymt med denna genre. Även sexuella situationer exploateras även om det sällan går så långt som till penetration. Fellatio och cunnilingus kan dock förekomma i vissa fall. Stilen balanserar på gränsen mot pornografi men har bättre produktionsvärden, skådespelare och mer genomarbetad handling.

Snuff – Om denna genre existerar eller inte är en mycket omdebatterad fråga, åtminstone i dess allra striktaste definition. Det handlar nämligen om människor som mördas på riktigt framför kameran, för att filmens handling kräver det! Dessutom måste det vara en spelfilm med kommersiell spridning för att kunna betecknas som snuff. Dokumentärer och filmsnuttar som sprids inom slutna kretsar kvalificerar sig inte inom definitionen.

Special Edition – En term antyder något speciellt med just den specifika utgåvan trots att det i praktiken inte behöver betyda någon som helst skillnad jämfört med andra utgåvor. Den så kallade specialutgåvan kan till och med vara den enda som existerar överhuvudtaget. Collectors Edition, Deluxe Edition etc. är liknande termer som egentligen inte innebär något mer än marknadsföringsknep för distributörerna.

Splatter – Typ av skräckfilm med komiska undertoner. Typiskt är en överdriven våldsorgie som genom sin karaktär inte kan tas på allvar och således får en komisk effekt.

Svart komedi – Filmer som i grund och botten har ett allvarsamt och seriöst tema och som dessutom inte sällan är tabubelagt, men som genom sin satiriska ton istället blir komiska. Att lägga problem på problem på huvudpersonen för att lägga på ytterligare problem när vederbörande rimligen inte kan sjunka längre är ett vanligt grepp. Se även Morbid Humor.

T

U

Undergångsfilm – En mycket nära släkting till de globala katastroffilmerna, men involverar, till motsats från dem, en sorts profetia om undergång. Två varianter finns, dels dem som verkligen infriar sitt löfte om den stundande domedagen, dels den som centrerar sin handling utifrån själva profetian och kampen för att undvika besanningen.

Unrated – Det här är ett begrepp som många människor håller för synonymt med ocensurerad, men riktigt samma sak är det inte. Unrated betyder snarare att filmen inte klassificerats av någon myndighet.

V

W

WIP – Eller Women in Prison, är en genre som fokuserar både på internernas maktkamp med varandra och på sadistisk personal. Ibland förekommer det experiment eller hamliga rum där särskilt utvalda fångar antingen torteras för att avslöja hemligheter eller utsätts för sexuella perversioner av fångvårdarna, gärna med fängelsedirektören i spetsen. Lesbiska orgier och omotiverade duschscener hör genren till.

X

Y

Z

Zombie – Levande död. Ursprungen en hjärntvättat människa som står under någon annans influens i voodookulturen. Numera oftast ett blodtörstigt monster vars existens enbart går ut på att attackera levande människor och äta dess kött.

Zombiefilm – Två huvudvariationer av temat finns. Dels den äldre varianten, som är mer verklighetsförankrad, där en ”mästare” hjärntvättar offret till att lyda mästarens minsta vink. Dels den vanligaste formen, där zombien är en varelse som enbart lever för att attackera levande människor och äta dess kött. Anledningen till deras existens är oftast inte förklarad på något sätt men ett av de vanligaste klargörandena är att det helt enkelt inte finns mer rum i helvetet eller liknande. Mycket gore och välgjorda sminkeffekter är vanliga.

Å

Ä

Äventyr – Närbesläktad genre med Fantasy men utan magiska inslag. Ondskefulla Kungar och drottningar är vanligt och hjältar som rör sig i ett öde landskap som för tankarna till en svunnen tid.

Ö