Samarbetspartners:
Affiliator.com

Biografmonopol?

Lite tankar kring situationen i Sverige idag.

Redan idag har bonnierägda SF-bio en dominerande ställning på den svenska biomarknaden med 65 % av biljettintäkterna, men det räcker tydligen inte. När Schibsted, som äger Sandrew Metronome, började fundera på att sälja Sandrews svenska biografverksamhet var SF inte sena att lägga ett bud på sin största konkurrent om biopubliken

Idag har Sandrews 13 % av de totala biljettintäkterna, svenska bio, som ägs till 50 % av SF, har 9 %, folkets hus och parker har 3 % och det lilla företaget Eurostar, med 19 biografer och två mycket excentriska ägare och där jag själv är anställd, lyckas få ihop 2 % av de totala biljettintäkterna, trots att vi bara tar 65-70 kronor per biljett.

Med lite enkel matematik kommer man fram till att, om affären godkänns av Konkurrensverket, kommer SF-bio att håva in 92 % av de totala biljettintäkterna i landet. Dessutom har SF klart och tydligt deklarerat att ett antal av Sandrews biografer kommer att läggas ner. Vi kommer alltså att se färre biografer och med den viktigaste konkurrenten ur vägen kan vi även räkna med att priserna kommer att stiga ytterligare, även om SF själva hävdar att så inte kommer att ske. Om vi dessutom ser på filmutbudet så tenderar SF köra lättare, mer kommersiellt gångbara filmer och även om man lovat att även köra smalare filmer så känns det knappast som ett löfte som kommer att hållas någon längre period, ungefär som löftet att inte lägga ner förortsbiografer på 80-talet (det dröjde inte allt för länge innan mängder av biografer SF tagit över från andra stängde). I Stockholm skulle resultatet av affären bli att det bara kommer att finnas SF-biografer, Sture, Zita och Eurostars tämligen små biografer och då är det ändå långt mycket bättre än situationen riskerar att bli på mindre orter.

Eftersom SF dessutom inte bara är en biografkedja utan även driver filmdistribution genom SF-film och tidigare använt detta för att försvåra för konkurrenter kommer även ett ytterligare förstärkt SF med stor sannolikhet innebära problem för oss andra, på precis samma sätt som det innebar problem för AMC när de försökte etablera sig i Sverige. Vad som hände då var att SF, genom att driva en biograf (som ständigt gick back) i närheten av Kungens kurva i Stockholm inte behövde distribuera film till AMC. Detta tillsammans med ett antal felsatsningar gjorde att AMC, USA:s största biografkedja med biografer i USA, Canada och Tyskland bland annat, fick ge upp. Biografen heter nu Filmstaden Heron City och drivs av SF och AMC lyckades inte etablera sig i Sverige. Kanske ingen jätteförlust för oss men sättet på vilket det skedde känns inte bra.

Biograf Fontänen i ABC-staden Vällingby, en av Stockholms förorter, drevs av SF fram till början av 80-talet då man inte längre ansåg att den var lönsam. Svenska bostäder, som äger lokalerna fick inte bygga om dem och de riskerade att stå tomma tills två unga maskinister erbjöd sig att återuppta driften av biografen. I början visades främst äldre filmer och sådant som inte gick på bio inne i city, men med åren har biografen kommit att bli allt mer framgångsrik och visar Sverigepremiärer på stora såväl som smala filmer. Nu vill SF ha tillbaks den och Svenska bostäder tror att det kommer gynna centrumet, som just nu byggs om, med ett "stort namn". Avtalet mellan SF och Svenska Bostäder slöts i smyg bakom ryggen på nuvarande hyresgäst Eurostar. Det hela gick till domstol men den 2:a januari 2005 är det slut.

Dessutom har man mage att hävda att biografen ska "återställas till ursprungsskick", som det så fint heter i en liten notis i lokaltidningen, trots att de ritningar jag sett i SF:s egen personaltidning klart och tydligt visar att detta absolut inte är fallet. Istället kommer man riva ut toaletterna och ersätta dessa med en hiss och en trappa ner till den nya foajé man tänker bygga under de nuvarande lokalerna. Man kommer avlägsna ett par tre rader i salongen för att ge publiken mer benutrymme och man kommer att bygga fyra nya salonger under mark. Detta i en K-märkt ensalongsbiograf.

SF hävdar självklart att de inte als kommer missbruka sin ställning som nästan ensam aktör på den svenska biografmarknaden, men filmdistributörerna är oroliga. SF kontrar med att distributörerna redan idag får en för stor del av det totala biljettpriset och bara vill skydda sina egna intressen. Vidare hävdar man att affären är viktig för att SF ska kunna överleva konkurrensen från DVD/VHS-marknaden och piratkopiering, men man funderar aldrig på varför många väljer att tanka hem filmerna eller se dem hemma.

SF skulle redan idag kunna ställa krav på distributionsbolagen att filmer ska få premiär här i Sverige samtidigt som premiärerna i USA (eller i alla fall inom en vecka från världspremiären) istället för ett halvår senare som det ju kan vara ibland. Man skulle även kunna sänka sina priser en hel del och därmed få ett ökat besökantal. Istället fortsätter man bygga multiplexbiografer i glas och neon och gör företaget till biografvärldens McDonalds, där alla biografer ska vara lika, ha samma priser och samma utbud.

Personligen kan jag inte se hur detta kan gynna kunden, men så jobbar jag ju åt en av de få konkurrenter som ännu finns så jag kanske är partisk.

Tobias Eggeby


powered by FreeFind


------------------------------------------

------------------------------------------

Nätets bästa sajter!
sajtaward.se  
 
http://www.topsite.se//
UPPSLAGET.se - Topplista
 

 

Prenumera på vårt nyhetsbrev!

Avsluta
Tjänsten drivs av Startsverige