Fanatisk Film Presenterar:

När det gäller Råttor och Möss förlitar sig oftast filmskaparna på det inneboende äckel de flesta utav oss känner inför de här djuren. Det finns helt enkelt ingen anledning att förlöjliga dem genom överdriven storlek men man ska aldrig säga aldrig.

Oftast handlar det i stället om så stora antal att slutscenerna nästan helt täcks av dem. Men vägen dit brukar vara spänningsfylld med enstaka attacker där man inte riktigt anar hur många det egentligen handlar om. Att de tenderar att gömma sig och bara komma fram för små korta attacker bidrar till verklighetskänslan.

Allt som oftast eskalerar händelserna till en kulmen som klimaxerar attackerna innan upplösningen och själva besegrandet av djuren.


Killer Rats - Råttorna i ett gammalt bortglömt experiment börjar muteras och äta passienterna på det mentalsjukhus där experimentet utfördes.
Of Unknown Origin - En råtta invaderar ett hem som håller på att renoveras. Mannen i huset blir besatt av infestationen och ägnar allt mer av sin tid åt att försöka överlista råttan och förstör det mesta av huset i processen.
Rats - Nights of Terror - Hundra år efter kärnvapenkriget finns två grupperingar, en under jord och en på ytan i ödemarkerna. Några ur den senare av dessa grupper kommer till en stad fylld med köttätande råttor.
Willard (2003) - Willard är en ensam ung man utan större social kompetens. Han upptäcker dock att han har en telepatisk länk med råttor och accepteras som social varelse i deras värld.

Recension
Willard (1971) - Willard är en missanpassad man utan större social kompetens. Han kan dock kommunicera mentalt med råttor och tar hjälp av dessa för att kunna hämnas alla oförätter mot honom.
Vet du fler filmer som passar in här? Mejla oss!