Varför Magnifik Musik?

Varför startade vi Magnifik Musik, och behövs det verkligen ännu mera åsikter och tyckande om musik än vad som redan finns? Svaret på den senare frågan blev för oss uppenbarligen ja, eftersom vi bestämde oss för att dra igång det här projektet. När det gäller varför så finns det egentligen två primära anledningar till detta. För det första så anser vi att bredden på musikbevakningen inte är tillfredställande, eftersom vissa musikstilar inte alls får det utrymme eller den uppmärksamhet som de förtjänar. Vi anser även att den musikbevakning som faktiskt sker i allt för stor utsträckning inte heller håller ett tillfredställande djup, med vilket vi menar att det är i alldeles för stor utsträckning är samma artister och skivor som uppmärksammas i olika tidningar, magasin och internetsajter, för att inte tala om TV och radio där situationen är ännu värre.

Det finns därmed enligt vår uppfattning en massa bra musik som inte får den uppmärksamhet som vi anser att den förtjänar och vi vill genom att förmedla våra åsikter om just denna musik ge flera människor chansen att upptäcka den. Detta betyder inte att vi kommer att ignorera populärmusik på något sätt utan bara att vi kommer att uppmärksamma all sorts musik som vi på ett eller annat sätt tycker förtjänar att uppmärksammas, men att vi trots allt har en uttalad idé att försöka lyfta fram musik av artister som inte är så välkända för att på detta sätt försöka erbjuda mer av det djup som vi menar att svenska medier saknar.

Den andra anledningen är att vi tycker att kvalitén på de recensioner som trots allt handlar om musik som berör oss på ett eller annat sätt, betydligt oftare än inte är mindre bra eller direkt dålig. Otaliga gånger har vi läst recensioner där man efter att ha läst densamma inte har blivit ett dugg klokare på vad det är för musik som avhandlats eller på vad det är som är bra eller dåligt med den.

Till sist så tycker vi också att det femgradiga betygssystem som nästan uteslutande används av svenska medier inte är en bra måttstock för jämförelser mellan olika musikaliska verk då det framstår som både onyanserat och otydligt. Med detta i åtanke bestämde vi oss för att vi skulle försöka att råda bot på dessa brister och resultatet av dessa ansträngningar blev så småningom Magnifik Musik. Det är vår förhoppning av vi ska kunna nå dessa målsättningar som vi har föresatt oss och därmed ge dig som besöker denna sajt en både upplysande och underhållande läsupplevelse.

Mycket nöje!

Redaktionen

Tommy Söderberg
Chefredaktör, Webmaster, Ansvarig utgivare, Formgivare, Skribent och Recensent
Kontakt: tommy.magnifikmusik@fanatiskfilm.se

Tommys musiksmak är ganska svårdefinierad. Han har en förkärlek för äldre material och kommer mestadels att ägna sig åt retrorecensioner. Stilar är av mindre betydelse och mottot är att de finns bra grejor inom alla områden, ibland är de bara lite svårare att hitta. På senare år har det fallit sig naturligt för denna gamla hårdrockare att fatta rejält tycke för visor då texter alltid varit viktigt för honom. I hyllorna återfinns dock i stort sett alla genrer och han kommer rent recensionsmässigt inte att begränsa sig, han kommer helt enkelt att skriva om det han råkar känna för just då.

Han har en analytisk ådra som allt som oftast är väldigt kritiskt och når mycket sällan de högsta höjderna på betygsskalan. För att något ska vara riktigt riktigt bra ska det helst kännas direkt i ryggmärgen och liksom hos kollegan Roger här till höger så anser Tommy att inlevelse och känsla är långt viktigare än teknisk kompetens. Även han slår dessutom mer än gärna slå ett slag för mer okända artister och altster.

Tommy har också viss låtskrivarerfarenhet och hoppas att detta ska kunna bistå honom med en extra touch i recensionerna. Att vara väl medveten om olika skalor och tonarters specifika egenskaper kan alltid komma till användning menar han.

Roger Persson
Musikredaktör, Skribent och
Recensent

Kontakt: roger.magnifikmusik@fanatiskfilm.se

Roger gillar huvudsakligen, vilket ni kommer att märka på recensionerna, musik som återfinns i och/eller blandar genrerna rock, blues, country och soul, men precis som för kollegan Tommy gäller att utgångspunkten är att det finns bra musik inom alla genrer. Det kommer därför även emellanåt att dyka upp både pop och jazzmusik bland recensionerna, om än lite mera sällan.

Han lägger gärna stor vikt vid texterna och analyser av dess innebörd, men minst lika viktigt är det emotionella engagemanget hos artisten och hur väl detta förmedlas till lyssnaren. Musik som misslyckas att engagera och beröra lyssnarens känslor anses därför alltid vara av sämre kvalité än den som lyckas med detta, vilket innebär att kvalitéer som inlevelse, trovärdighet och förmåga till känsloyttringar och själfullhet alltid värderas högre än teknisk ekvilibrism, även om det naturligtvis blir allra bäst om dessa egenskaper kan förenas.

Dessutom tycker han att det är särskilt roligt att hela tiden försöka hitta nya och intressanta artister som han tycker förtjänar större uppmärksamhet än de har fått. Bli därför inte förvånade om det förekommer en hel del artister som ni kanske inte har hört talas om, då att försöka få fler att uppmärksamma de artister som anses vara förtjänta av detta är en stor anledning till att han bestämt sig för att skriva recensioner här.

Tänk till slut också på att eftersom både Roger och Tommy (åtminstone i skrivande stund) själva finasierar inköpen av i stort sett all musik som recenseras, så kommer därför också de positiva recensionerna att vara klart fler än de negativa, för vi införskaffar ju främst musik som vi tror är bra. Men ni kan också lita på att oavsett vad vi tycker om musiken vi lyssnar på så kommer ni att få vår ärliga åsikt därom, och det på det bästa sätt som vi förmår att förmedla dessa åsikter på.